Aktualności


ZIELONE DNI W SALONACH EMPIK
 

Kraków CH Bonarka 9 listopada 2014r. od godz. 10:00 do 18:00

Warszawa CH Arkadia 16 listopada 2014r. od godz. 10:00 do 18:00

          Gdańsk CH Galeria Bałtycka 7 grudnia 2014r. od godz. 10:00 do 18:00


Zielone Dni to spotkania odbywające się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku”. Kampanię realizuje Fundacja Drabina Rozwoju dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym Partnerów wydarzenia jest sieć Empik.
 

W czasie spotkań gospodarze w ciekawy sposób pokażą, że każdy z nas ma wpływ na to by kształtować miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku. Klienci otrzymają za darmo kolorowe, animowane multibooki o tematyce ekologicznej. Podczas Zielonych Dni klienci otrzymają także bezpłatny dostęp do aplikacji mobilnej na smartfony i tablety.  Ekspert obecny na spotkaniu przekaże wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących m. in. takich tematów, jak uzdatnianie odpadów, oszczędzanie energii, ograniczanie nadmiernego zużycia wody etc. Osoby obecne podczas tego wydarzenia będą mogły również wysłuchać krótkiego wykładu o tematyce ekologicznej.
 

Wszystkie narzędzia, które powstały w ramach projektu i zostaną zademonstrowane w czasie Zielonych Dni będą dostępne do pobrania za darmo ze strony www.twojaekosfera.pl, aby każdy mógł inspirować się do pozytywnego działania na rzecz otoczenia w którym żyje czy przebywa.


OGŁASZAMY KONKURS DLA SZKÓŁ "EKOSFERA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej "Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku" i skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całym kraju. Konkurs polega na:
 

1. Znalezieniu miejsca w swojej miejscowości, które może zostać potencjalnym POI (POI – Points Of Interest). Potencjalnymi POI są miejsca lub budynki, które są niezagospodarowane, zniszczone, zaniedbane a posiadają potencjał do tego, aby stać się miejscami, które mają znaczenie dla lokalnego środowiska naturalnego lub mogą mieć wpływ na zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia.
 

2. Zaprojektowaniu nowego, przyjaznego miastu i środowisku naturalnemu, wyglądu potencjalnego POI np. przy użyciu programów graficznych, rysunków, obrazów, programów komputerowych itd. (technika i forma dowolna).
 

3. Opisaniu, jakie znaczenie może mieć potencjalne POI dla lokalnego środowiska naturalnego, ochrony przyrody lub dla zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia. Opis może zawierać zdjęcia, rysunki, grafiki, wizualizacje itd.

Każdą szkołę, która zgłosi się do konkursu będzie reprezentować Szkolny Zespół Konkursowy złożony z uczniów i opiekuna, który będzie koordynował działania Szkolnego Zespołu Konkursowego.
 

Dla trzech najlepszych szkół zaplanowano nagrody rzeczowe:

- I miejsce – urządzenie multimedialne/audiowizualne
- II miejsce – zestaw urządzeń do doświadczeń przyrodniczych
- III miejsce – zestaw atlasów przyrodniczych/geograficznych
 

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: ekosfera@drabina.org

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 1 października 2014 r. do 30 listopada 2014 r. na podany wyżej adres mailowy lub przesyłką pocztową na adres:
 

FUNDACJA DRABINA ROZWOJU
ul. Dobra 5/2
00-384 Warszawa

Pełny regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://twojaekosfera.pl/dla-szkol 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt budowy kina 3D w Ostrołęce!


Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Funduszy EOG na budowę Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce.

 
W ramach projektu wybudowane zostanie unikatowe Multimedialne Centrum, na które składać się będą: kino 3D z ekranem 360˚, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń. Odtwarzanie filmów 3D w połączeniu z warsztatami i doświadczeniami pozwoli na dotarcie  do szerokiego grona odbiorców - dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców a Centrum stanie się ważnym ośrodkiem promującym ochronę różnorodności biologicznej. Wyżej wymienione narzędzia w przyjemny i łatwy sposób dostarczą wielu praktycznych, ciekawych informacji na temat naszego otoczenia i wpływu jaki na nie wywieramy. 

Technologia odtwarzania filmów w Multimedialnym Centrum Natura daje ogromne możliwości pokazowe, wykładowe i warsztatowe. Obraz, wyświetlany wokół widza przez 6 rzutników, może być traktowany, jako całość lub jako sześć niezależnych projekcji. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę europejską i niezwykle rzadkie na świecie. Jako pierwszy będzie emitowany animowany film "W Królestwie Wielkiego Suma".

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w prace przy projekcie. 

Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka 

 
The Development Ladder Foundation is carrying out project of building Multimedia Nature Center 


Foundation received grant from the Norwegian funds to build Multimedia Nature Centre.

According to obcectives of the procejct - unique multimedia center will be built, which will consist of: 3D cinema with the screen of 360 ˚, laboratory and garden where youth will have a chance to participate in workshops and to conduct some scientific experiments.

Playing 3D films in conjunction with workshops and experiences will allow to reach a wide audience - children, youth, teachers and parents and the place will become an important center promoting protection of biodiversity.
Those mentioned tools will provide many practical and interesting information about our environment and the impact they exert on them in a fun, easy and pleasurable way. 
The technology used in 3D cinema gives great capabilty for demonstration, lecture and workshop. The image is displayed around the viewer through 6 projectors, and it can be treated as a whole, or as six independent projections. This solution is unique on a European scale and extremely rare in the world.

First film aired will be an animated story „In the Kingdom of the Wels Catfish”. 

We are very grateful for support and help all those involved in the work on the project.

City Ostroleka is a partner of the project.

Z uśmiechem witamy 2014 rok!


Drodzy! 

Ostatni rok był pełen wyzwań, nowych projektów, ogromu pracy a przy tym wielu emocji - stresu, radości i satysfakcji z tego co robimy.. i że ciągle się rozwijamy. 
Zespół Fundacji chciałby podziękować Wszystkim, za rok owocnej współpracy i wsparcia. Dzięki Wam jesteśmy w stanie tworzyć ciekawe i inspirujące bajki, gry i inne narzędzia wspierające rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dzięki Wam również akcje charytatywne, mają taki wydźwięk i coraz więcej osób bierze w nich udział! Życzymy Wam (i sobie 
 ) aby ten rok był jeszcze lepszy! 

Z Drabiną sięgaj wyżej! 
Pozdrawiamy
Zespół Fundacji 

Pomagamy Mikołajowi


Fundacja Drabina Rozwoju pomaga Mikołajowi!

Pomagamy Mikołajowi logo
 Drodzy przyjaciele! Fundacja Drabina Rozwoju po raz kolejny jest partnerem akcji Pomagamy Mikołajowi, której celem jest spełniać marzenia dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin powiatu Ostrołęckiego. Święta Bożego Narodzenia to czas jedności, spokoju ale i ogromnej nadziei...na wymarzone prezenty. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Od 1 grudnia na stronie www.pomagamymikolajowi.pl będzie można znaleźć listy napisane przez dzieci do Św. Mikołaja. Każdy może wybrać list i go spełnić! Paczki będzie można zostawiać w siedzibie naszej fundacji, przy ul. Dobrej 5 w Warszawie.

Z pozdrowieniami
Zespół Fundacji 

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki


Od stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy pracę przy projekcie "Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki". Projekt skierowany jest do wychowawców w przedszkolach, świetlicach, szpitalach i innych ośrodkach opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu tworzymy Multimedialny System Ekspercki, który umożliwi wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe. Powstaną szkolenia, na których użytkownicy poznają informacje z zakresu form elastycznego zatrudnienia, samorozwoju, rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, bajkoterapii czy komunikacji z dzieckiem. 

Dodatkowo powstanie system definiowania problemów i wskazywania rozwiązań oraz baza materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z dziećmi przedszkolnymi w tym: bajki multimedialne, mini-gry komputerowe, scenariusze ćwiczeń i zabaw a także artykuły dostarczające wiedzę metodyczną oraz praktyczną. 

Projekt „Aktywne Łącza” realizuje w swych działaniach ideę flexicurity czyli szeroko rozumianych elastycznych form zatrudnienia.

Chcemy rozwijać umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

Drabina Rozwoju Nauczycieli

 

Zostań trenerem Dbajek- Grajek – naucz się jak wykorzystywać Bajkoterapię w pracy z uczniami!

DRABINA ROZWOJU NAUCZYCIELI

Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych na obszarach  wiejskich województwa mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w krótkich formach doskonalenia zawodowego w ramach działania 9.4 POKL (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty) do udziału w programie szkoleń

BEZPŁATNE SZKOLENIE „DBAJKI-GRAJKI”.

obejmujące dwa 2-dniowe zjazdy oraz e-learning, dzięki którym poznasz innowacyjną metodę pracy z uczniami.

Co daje szkolenie DBAJKI-GRAJKI:

 •  wiedzę, jak pomagać dzieciom, które nie radzą sobie w grupie i są przez nią odrzucane oraz jak radzić sobie z agresją w grupie rówieśniczej?
 • metody pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i tymi, które mają za dużo obowiązków w domu;
 • pomoc w codziennej pracy z dziećmi, które uczą się wolniej i z dziećmi bardzo zdolnymi, od których rodzice oczekują zbyt wiele.

Program szkolenia stawia na podnoszenie kompetencji poprzez wprowadzanie kreatywnych rozwiązań obejmujących pełne środowisko szkolne (uczeń, nauczyciel, rodzic) z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: bajki terapeutyczne; filmy animowane i gry komputerowe; metodologia pracy z Dbajkami – Grajkami

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych, dostęp do dodatkowych materiałów w ramach e-learningu oraz możliwość konsultacji ze specjalistami, a po zakończonym cyklu certyfikat ukończenia szkolenia.

Uczestnik ma zapewniony nocleg w czasie trwania szkolenia oraz pełne wyżywienie. Ponosi jedynie koszty dojazdu. Formularze zgłoszeniowe dostępne na  www.dbajkigrajki.com .

Szkolenia odbędą się w:

 • Siedlcach 14-15.IX i 5-6.X.2013 oraz 19-20.X. i 9-10.XI.2013 (nabór zakończony)
 • Radomiu 21-22.IX. i 5-6.X.2013 (nabór zakończony)
 • Ciechanowie 16-17.XI. i 30.XI-01.XII.2013 (dwa zjazdy) (nabór zakończony)
 • Ostrołęce 23-24.XI. i 14-15.XII.2013 (dwa zjazdy) (nabór zakończony)

W 2014 roku szkolenia odbędą się w:

 • Radomiu 11-12.I i 25-26.I.2014 (dwa zjazdy)
 • Siedlcach 18-19.I i 8-9.II.2014 (dwa zjazdy)
 • Ciechanowie 1-2.III i 15-16.III.2014 (dwa zjazdy)

Naucz się jak wykorzystywać bajkoterapię w pracy z uczniami, wzmocnij motywację i podnieś swoje kompetencje zawodowe razem z Drabiną Rozwoju Nauczycieli!

Uwaga: W szkoleniu nie może wziąć udział nauczyciel, jeżeli skorzystał już z krótkich form doskonalenia zawodowego tzn szkoleń i kursów dla nauczycieli, trwających co najmniej 40 godzin szkoleniowych (z wyłączeniem studiów podyplomowych oraz studiów wyższych) finansowanych w ramach działania 9.4 POKL.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pliki do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy : wersja .pdf , wersja .doc

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i podpisać (część „zaświadczenie o zatrudnieniu” wymaga podpisu i pieczęci kierownictwa placówki) i odesłać na adres: fundacja@drabina.org lub na numer faksu 22 6464838

Oryginał formularza należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2, 00-384 WARSZAWA lub przekazać je organizatorowi pierwszego dnia szkolenia.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU ANIMOWANEGO "PRACA DOMOWA"

Prezentujemy Państwu film animowany "Praca Domowa" zrealizowany w ramach projektu - "Dbajki-Grajki multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych". Film został w tym roku zakwalifikowany do festiwalu OFAFA (Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych) w kategorii filmów profesjonalnych dla dzieci!

PROGRAM FESTIWALU OFAFA!

Juz jest! Program festiwalu OFAFA pojawił się na jego oficjalnej stronie! Można już zobaczyć kiedy i gdzie będą wyświetlane bajki, wśród których oczywiście "Praca Domowa" czyli film animowany będący częścią projektu "Dbajki Grajki" nominowany w kategorii filmów profesjonalnych dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na temat przebiegu festiwalu.

Program można zobaczyć tu:
http://www.ofafa.pl/pages/index.php?p=program

DBAJKI-GRAJKI NA FESTIWALU FILMÓW ANIMOWANYCH OFAFA 2013

szkoła
Z ogromna radością chcemy poinformować, iż jeden z naszych filmów animowanych został nominowany do tegorocznej edycji konkursu OFAFA (Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych) w kategorii filmów profesjonalnych dla dzieci.
"Praca domowa" będąca częścią projektu "Dbajki - Grajki" zostanie zaprezentowana szerszej publiczności w dniach 14-16 marca 2013 w Krakowie.

Więcej o samym festiwalu można przeczytać na jego oficjalnej stronie www.ofafa.pl. Zapraszamy również na stronę projektu, na której można dowiedzieć się wszystkiego o naszych Dbajkach-Grajkach - www.dbajki-poznan.pl.
 

Podsumowanie świątecznej akcji Pomagamy Mikołajowi


Szanowni Państwo!

W minione Święta Bożego Narodzenia byliśmy Partnerem akcji „Pomagamy Mikołajowi”. Bardzo miło nam poinformować, że edycja ta zakończyła się dużym sukcesem. Dzięki Państwa wsparciu, pomocy i zaangażowaniu udało nam się sprawić, że minione Święta na długo pozostaną w pamięci aż 702 Dzieci i ich rodzin!

Do tak licznej grupy osób udało się dotrzeć Organizatorowi czyli Informedia ze świątecznymi  prezentami. Podarunki sprawiły mnóstwo radości obdarowanym i niejednokrotnie zaspokoiły najbardziej podstawowe z potrzeb. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy mogli  liczyć na Państwa pomoc i dzięki niej tak samo efektywnie wspierać najuboższych.

Ogromnie dziękujemy za okazane serce, spełnianie listów od dzieci oraz zakup wspierającego akcję audiobooka „Wyjątkowe Święta Kiko, Niko i Sokratesa”! 

Zespół Fundacji Drabina Rozwoju i Wydawnictwa Dbajki. 

Już są! "Wyjątkowe Święta Kiko, Niko i Sokratesa" 


„Wyjątkowe Święta Kiko, Niko i Sokratesa”

 Okładka Kiko Święta
 • Autor: Leszek Zduń
 • Ilustracje: Agnieszka Madaj
 • Czyta: Leszek Zduń
 • Przedział wiekowy: 3-7 lat
 • Wydawnictwo: Dbajki.pl i Fundacja Drabina Rozwoju

 


„Wyjątkowe Święta Kiko, Niko i Sokratesa” to kolejna z serii, a druga multimedialna, książeczka opowiadająca o rodzeństwie i ich kocie – filozofie. Jest to pięknie ilustrowany
i udźwiękowiony audiobook, z animacją i zabawami dla dziecka.

 W zależności od wieku i chęci, dziecko może czytać książeczkę razem z rodzicem, bądź samodzielnie, lub słuchać interpretacji Leszka Zdunia, wraz z mruczeniem kota Sokratesa, dźwiękiem dzwoneczków, czy śpiewanej przez dzieci kolędy. Forma wydania dodatkowo oferuje możliwość zabawy, poprzez budowanie bałwanka, ubieranie choinki, czy granie na bombkach i pierniczkach ulubionej melodii.

 W tej świątecznej opowieści dzieci nie tylko towarzyszą głównym bohaterom w przygotowaniach przedświątecznych, ale również dowiadują się jak Święta Bożego narodzenia są obchodzone w innych zakątkach świata. Najważniejszym przesłaniem książki jest jednak to, że ich istotą bynajmniej nie są prezenty… Jak zwykle ważną rolę odgrywa tu kot Sokrates.

Każdy, kto zakupi książeczkę pomoże spełnić marzenia dzieci wspieranych przez akcję „Pomagamy Mikołajowi”. W jej ramach wolontariusze, dzięki pozyskanym darom
i funduszom, kupują i przekazują najbardziej potrzebującym ich wyśnione bożonarodzeniowe prezenty, o które proszą w wysyłanych do Mikołaja listach.

Akcję wspierają Natalia Kukulska i Agnieszka Cegielska.

Książeczka dostępna w salonach Empik oraz na stronach www.empik.com

 GRAJKI POMAGAJKI: ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE

19.09.2012

FUNDACJA DRABINA ROZWOJU

SERDECZNIE ZAPRASZA NA SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE

INNOWACYJNY PRODUKT

GRAJKI –POMAGAJKI - innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem”


 Zapraszamy :

 • kadrę pracującą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, świetlicach środowiskowych

 • terapeutów, pedagogów i psychologów,

 • pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • pracowników Centrów Pomocy Rodzinie, Opieki Społecznej itp.

 • pracowników fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci

termin: 22 LISTOPADA 2012 r., 

godzina: 10.00 – 15.00,

miejsce: SZCZECIN, HOTEL RADISSON BLU, PLAC RODŁA 10


Seminarium jest bezpłatne.

 

podczas seminarium

 • zaprezentowany zostanie innowacyjny produkt,

 • uczestnicy otrzymają materiały dotyczące Grajek-Pomagajek wraz z instrukcją ich pobierania,

 • specjaliści bajkoterapii a zarazem twórcy postaci i ich przygód zapoznają uczestników z zasadami działania Grajek-Pomagajek

 • prowadzący wskażą zasady posługiwania się modelem pracy psychoedukacyjnej Grajki-Pomagajki

 • wychowawcy, którzy testowali produkt podzielą się swoimi doświadczeniami z wdrażania produktu


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania pod tym linkiemProsimy go wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: grajkipomagajki@op.pl

 

Ilość miejsc ograniczona
Termin zgłoszenia upływa 12 listopada 2012 r.
os. do kontaktu: Małgorzata Serafin Tel 663 550 797


Zaproszenie dostępne także w formacie .pdf.

 

Wsparcie dla Amelki Lauren

Fundacja Drabina Rozwoju przyłączyła się do akcji szukania funduszy na operację Amelki Lauren.

Amelka ma siedem lat. To bardzo żywiołowa, wesoła a przede wszystkim niezwykle dzielna dziewczynka ale boryka się z poważną chorobą - MALFORMACJĄ TYPU CHIARI. 
Polega ona na przemieszczeniu struktur tyłomózgowia (móżdżku i pnia mózgu) przez otwór potyliczny wielki do kanału kręgowego. Uciśnięcie móżdżku może powodowac zaburzenia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego a to z kolei szereg objawów neurologicznych, takich jak: problemy z koordynacją ruchów i równowagą, osłabienie kończyn, zaburzenia widzenia, oddychania, bóle i zawroty głowy z utratą przytomności. 

Amelka kwalifikuje się do operacji neurochirurgicznej w Instytucie Chiari w Barcelonie, który jako jedyny w Europie specjalizuje sie w tego typu zabiegach. 

Instytut Chiari & Siringomielia & Escoliosis w Barcelonie (ICSEB)

KOSZT TAKIEGO ZABIEGU WYNOSI 15.200 euro

Sytuacja finansowa rodziców Amelki nie pozwala na całkowite pokrycie tej kwoty. W ich imieniu prosimy o pomoc dla dziewczynki. 
Pieniądze, które mogliby Państwo przeznaczyć na ten cel można wpłacać przelewem na nr poniższego konta lub skontaktować się z bezpośrednio z rodzicami.

Fundacja "RODZINA" ul. Mielczarskiego 7, 76-100 Sławno

Bank spółdzielczy Sławno

19 9317 0002 0000 5920 2000 0030

Tytuł przelewu "DLA AMELII"

Liczy się każdy uzbierany grosz. 
 

ZA HOJNOŚĆ Z PAŃSTWA STRONY RODZINA AMELKI SERDECZNIE DZIĘKUJE 


Z WYRAZAMI SZACUNKU

FUNDACJA DRABINA ROZWOJU W IMIENIU 
EWELINY I RAFAŁA LAUREN

 DBAJKI GRAJKI: ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ UPOWSZECHNIAJĄCĄ

19.09.2012

Fundacja Drabina Rozwoju zaprasza na konferencję upowszechniającą produkt innowacyjny testujący DBAJKI GRAJKI multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • kadry pracującej w oświacie z uczniami w wieku szkoły podstawowej,
 • wychowawców klas III i IV,
 • pedagogów i psychologów szkół podstawowych,
 • pracowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.


termin: 19 PAŹDZIERNIKA 2012 r.,
godzina: 10.00 – 14.00,
miejsce: MULTIKINO (Stary Browar) ul. Półwiejska 42 w Poznaniu.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania pod tym linkiem.

os. do kontaktu: Iga Zielińska tel: 797-847-066  / e-mail: izielinska@drabina.org

Termin zgłoszenia upływa 10 października 2012 r.

Podczas konferencji każdy uczestnik otrzyma multimedialny program psychoedukacyjny DBAJKI GRAJKI (płyta DVD i CD z filmami, grami, materiałami dydaktycznymi dla prowadzącego i książkami dla uczniów).

 


DBAJKI GRAJKI PO WALIDACJI

29.08.2012

Projekt Dbajki Grajki został pozytywnie zweryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, co kończy etap walidacji. Tym samym rozpoczynamy etap rozpowszechniania produktu. W najbliższym czasie zorganizujemy konferencję dla 100 osób prezentującą wypracowaną innowację. Osoby, które są zainteresowane udziałem w wydarzeniu, prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres mailowy 
fundacja@drabina.org.
 


IBIS - Interdyscyplinarna Bez barier Interaktywna Szkoła

10.09.2012

Podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego projektu w partnerstwie z Consulting-Serwis-Szkolenia Wojciech Zieliński. Jego celem będzie stworzenie innowacyjnego programu nauczania, łączącego elementy geografii i przedsiębiorczości na poziomie nauczania szkoły zawodowej. Program będzie wykorzystywał multimedialne narzędzia, dlatego specjalnie dla jego potrzeb stworzymy symulacyjną grę komputerową w 3D. Więcej informacji już wkrótce.
 


KOLEJNY SUKCES

06.09.2012

Projekt Grajki-Pomagajki został pozytywnie zweryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.  Z etapu walidacji przechodzimy więc do upowszechniania produktu. W najbliższym czasie zorganizujemy konferencję prezentującą wypracowaną innowację. Osoby, które są zainteresowane udziałem w wydarzeniu, prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres mailowy 
fundacja@drabina.org.
 


KIKO, NIKO I SOKRATES NA WAKACJACH
22.08.2012

Pierwsza na komputer MULTIMEDIALNA KSIĄŻECZKA INTERAKTYWNA!!!

 

    Wymagany Flash Player.     SMS: 8,61 zł (w tym VAT)Wspólnie z wydawnictwem dbajki.pl wydaliśmy zupełnie niezwykłą i innowacyjną ze względu na formę multimedialną książeczkę interaktywną: „Kiko, Niko i Sokrates na wakacjach”. Jest to udźwiękowiony audiobook, z animacją i mini-grami dla dziecka, do pobrania na komputer za sms-a.  
 

W zależności od wieku i chęci, dziecko może czytać książeczkę razem z rodzicem, bądź samodzielnie, lub słuchać interpretacji Piotra Adamczyka, wraz z dźwiękiem szumiącego morza i latających nad głowami rybitw. Forma wydania dodatkowo oferuje dziecku możliwość zabawy, poprzez kolorowanie obrazków, budowę zamku z piasku, czy np. zbieranie muszelek.
 

Wyjątkową atrakcją „Kiko, Niko i Sokrates na wakacjach” jest fakt, że książeczkę czyta znakomity polski aktor Piotr Adamczyk. Jego kojący głos i ciekawa interpretacja sprawiają, że opowiadania chciałoby się słuchać na okrągło.
 

W tej wakacyjnej historii głównej bohaterce, dzięki przyjacielowi Sokratesowi i jego opowieściom, udaje się zrozumieć i oswoić nieśmiałość, co pozwala dziewczynce na znalezienie w sobie odwagi i zaangażowanie się w zabawę z rówieśnikami  oraz czerpanie z niej radości.
 

Kupując książeczkę z serii „Kiko Niko i Sokrates” wspierasz Dom Samotnej Matki i Dziecka.

 • Spraw swojemu dziecku wyjątkowy prezent pobierając interaktywną książeczkę „Kiko, Niko i Sokrates” na komputer przez sms-a!  koszt 7 PLN + 23% VATKup przez SMS.

Zobacz wersję demo.


KIKO, NIKO I SOKRATES


Niko, Kiko i Sokrates

W ramach projektu "Przepis na udana rodzinę" (więcej informacji poniżej) została wydana bezpłatna książka pt.: „Niko, Kiko i Sokrates” – jest to zbiór 4 ciepłych bajek terapeutycznych, opisujących trudne sytuacje pojawiające się w każdej rodzinie i wskazujących sposoby ich rozwiązywania. Głównymi bohaterami opowiadań jest rodzeństwo: 7-letnia Kiko i 3-letni Niko oraz ich niezwykły kot-filozof Sokrates, który zawsze potrafi znaleźć sposób na kłopoty.

Autorem bajek z serii „Kiko, Niko i Sokrates” jest Leszek Zduń (aktor telewizyjny, teatralny i filmowy, znany zwłaszcza z roli Kuby w serialu „Rodzina Zastępcza Plus”), natomiast niezwykle barwne i wywołujące uśmiech na twarzy ilustracje wykonała artystka malarka Agnieszka Madaj.
 
W serii bajek „Kiko, Niko i Sokrates” ukaże się również, na stronie www.dbajki.pl innowacyjna, ze względu na formę wydania, bajka interaktywna – będzie to udźwiękowiony audiobook do pobrania za sms’a na komputer, z animacją i mini grą dla dziecka. Jako pierwsi w Polsce wydamy książkę interaktywną – powstawały już takie zagranicą, ale w naszym kraju to nowość. Każdy kto kupi książkę interaktywną „Kiko, Niko i Sokrates” wesprze Dom Samotnej Matki i Dziecka.


STORY CHEERING

  Fundacja DRABINA ROZWOJU obecnie jest w trakcie realizacji programu aktywizacji zawodowej młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze „STORY CHEERING”. Projekt jest skierowany do kadry placówek opiekuńczo wychowawczych, opiekunów usamodzielniania, pracowników OPS i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą usamodzielniającą się.


W projekcie zostaną zastosowane dwie metody rozwoju indywidulanego zaadoptowane do specyfiki potrzeb młodych ludzi: storytelling i coaching.


Celem projektu jest stworzenie autorskiej komputerowej gry symulacyjnej oraz filmu, które pozwolą na rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych młodych ludzi. Powstanie również narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu będzie możliwe określenie predyspozycji zawodowych i mocnych stron młodzieży oraz podręcznik umiejętności youth-coacha i instrukcja stosowania metody.

Jednocześnie przeprowadzone zostaną różne formy zajęć: szkolenia coachingowe i szkolenie z obsługi narzędzia dla kadry, a także warsztaty kompetencyjne i coaching dla młodzieży.


 „Story cheering” jest projektem innowacyjnym realizowanym dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Priorytetu VII „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” i w całości jest finansowany przez Unię Europejską.

PRZEPIS NA UDANĄ RODZINĘ

  Rozpoczeliśmy program „Przepis na udaną rodzinę”, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy. Jego celem jest podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziny oraz wsparcie i poprawa jej funkcjonowania.

W jego ramach prowadzimy:

 • Warsztaty wychowawcze dla rodziców, pozwalające na nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się oraz nauczenie metod rozwiązywania konfliktów między dziećmi i rodzicami.
 • Konsultacje psychologiczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie szczególnie trudnych sytuacji związanych z dysfunkcją rodziny.
 • Poradnictwo prowadzone przez specjalistów, którego celem jest uświadomienie i rozwiązanie problemów między członkami rodziny.

W trakcie trwania programu zostanie również opracowana i wydrukowana książka – zbiór bajek terapeutycznych opisujących trudne sytuacje pojawiające się w rodzinie i  wskazujących sposoby rozwiązywania problemów.

Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu:  022 646 48 38

Projekt współfinansuje

 

2011


12 grudnia 2011 r. odbyła się gala rozdania nagród Zachodniopomorskie Magnolie  EFS 2011 organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Jesteśmy ogromnie wzruszeni faktem, że Fundacja Drabina Rozwoju
otrzymała nagrodę w kategorii INNOWATOR EFS 2011 więcej w  zakładce galeria i media 

Zakończylismy projekt Drabina Rozwoju Kobiet


Zapraszamy na nasza stronę www.grajki-pomagajki.plZapraszamy na nasza stronę www.dbajki-poznan.pl

 

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspn

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media