Aktualności


ZIELONE DNI W SALONACH EMPIK
 

Kraków CH Bonarka 9 listopada 2014r. od godz. 10:00 do 18:00

Warszawa CH Arkadia 16 listopada 2014r. od godz. 10:00 do 18:00

          Gdańsk CH Galeria Bałtycka 7 grudnia 2014r. od godz. 10:00 do 18:00
               Warszawa CH Arkadia 16 grudnia 2014r. od godz. 10:00 do 18:00


Zielone Dni to spotkania odbywające się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku”. Kampanię realizuje Fundacja Drabina Rozwoju dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym Partnerów wydarzenia jest sieć Empik.
 

W czasie spotkań gospodarze w ciekawy sposób pokażą, że każdy z nas ma wpływ na to by kształtować miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku. Klienci otrzymają za darmo kolorowe, animowane multibooki o tematyce ekologicznej. Podczas Zielonych Dni klienci otrzymają także bezpłatny dostęp do aplikacji mobilnej na smartfony i tablety.  Ekspert obecny na spotkaniu przekaże wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących m. in. takich tematów, jak uzdatnianie odpadów, oszczędzanie energii, ograniczanie nadmiernego zużycia wody etc. Osoby obecne podczas tego wydarzenia będą mogły również wysłuchać krótkiego wykładu o tematyce ekologicznej.
 

Wszystkie narzędzia, które powstały w ramach projektu i zostaną zademonstrowane w czasie Zielonych Dni będą dostępne do pobrania za darmo ze strony www.twojaekosfera.pl, aby każdy mógł inspirować się do pozytywnego działania na rzecz otoczenia w którym żyje czy przebywa.


OGŁASZAMY KONKURS DLA SZKÓŁ "EKOSFERA W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej "Ekosfera – miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku" i skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całym kraju. Konkurs polega na:
 

1. Znalezieniu miejsca w swojej miejscowości, które może zostać potencjalnym POI (POI – Points Of Interest). Potencjalnymi POI są miejsca lub budynki, które są niezagospodarowane, zniszczone, zaniedbane a posiadają potencjał do tego, aby stać się miejscami, które mają znaczenie dla lokalnego środowiska naturalnego lub mogą mieć wpływ na zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia.
 

2. Zaprojektowaniu nowego, przyjaznego miastu i środowisku naturalnemu, wyglądu potencjalnego POI np. przy użyciu programów graficznych, rysunków, obrazów, programów komputerowych itd. (technika i forma dowolna).
 

3. Opisaniu, jakie znaczenie może mieć potencjalne POI dla lokalnego środowiska naturalnego, ochrony przyrody lub dla zwiększenia poziomu świadomości mieszkańców danej miejscowości na temat ekologii, zachowań proekologicznych i ich znaczenia dla jakości życia. Opis może zawierać zdjęcia, rysunki, grafiki, wizualizacje itd.

Każdą szkołę, która zgłosi się do konkursu będzie reprezentować Szkolny Zespół Konkursowy złożony z uczniów i opiekuna, który będzie koordynował działania Szkolnego Zespołu Konkursowego.
 

Dla trzech najlepszych szkół zaplanowano nagrody rzeczowe:

- I miejsce – urządzenie multimedialne/audiowizualne
- II miejsce – zestaw urządzeń do doświadczeń przyrodniczych
- III miejsce – zestaw atlasów przyrodniczych/geograficznych
 

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: ekosfera@drabina.org

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 1 października 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. na podany wyżej adres mailowy lub przesyłką pocztową na adres:
 

FUNDACJA DRABINA ROZWOJU
ul. Dobra 5/2
00-384 Warszawa

Pełny regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://twojaekosfera.pl/dla-szkol 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt budowy kina 3D w Ostrołęce!


Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Funduszy EOG na budowę Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce.

 
W ramach projektu wybudowane zostanie unikatowe Multimedialne Centrum, na które składać się będą: kino 3D z ekranem 360˚, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń. Odtwarzanie filmów 3D w połączeniu z warsztatami i doświadczeniami pozwoli na dotarcie  do szerokiego grona odbiorców - dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców a Centrum stanie się ważnym ośrodkiem promującym ochronę różnorodności biologicznej. Wyżej wymienione narzędzia w przyjemny i łatwy sposób dostarczą wielu praktycznych, ciekawych informacji na temat naszego otoczenia i wpływu jaki na nie wywieramy. 

Technologia odtwarzania filmów w Multimedialnym Centrum Natura daje ogromne możliwości pokazowe, wykładowe i warsztatowe. Obraz, wyświetlany wokół widza przez 6 rzutników, może być traktowany, jako całość lub jako sześć niezależnych projekcji. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę europejską i niezwykle rzadkie na świecie. Jako pierwszy będzie emitowany animowany film "W Królestwie Wielkiego Suma".

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w prace przy projekcie. 

Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka 

 
The Development Ladder Foundation is carrying out project of building Multimedia Nature Center 


Foundation received grant from the Norwegian funds to build Multimedia Nature Centre.

According to obcectives of the procejct - unique multimedia center will be built, which will consist of: 3D cinema with the screen of 360 ˚, laboratory and garden where youth will have a chance to participate in workshops and to conduct some scientific experiments.

Playing 3D films in conjunction with workshops and experiences will allow to reach a wide audience - children, youth, teachers and parents and the place will become an important center promoting protection of biodiversity.
Those mentioned tools will provide many practical and interesting information about our environment and the impact they exert on them in a fun, easy and pleasurable way. 
The technology used in 3D cinema gives great capabilty for demonstration, lecture and workshop. The image is displayed around the viewer through 6 projectors, and it can be treated as a whole, or as six independent projections. This solution is unique on a European scale and extremely rare in the world.

First film aired will be an animated story „In the Kingdom of the Wels Catfish”. 

We are very grateful for support and help all those involved in the work on the project.

City Ostroleka is a partner of the project.

Z uśmiechem witamy 2014 rok!


Drodzy! 

Ostatni rok był pełen wyzwań, nowych projektów, ogromu pracy a przy tym wielu emocji - stresu, radości i satysfakcji z tego co robimy.. i że ciągle się rozwijamy. 
Zespół Fundacji chciałby podziękować Wszystkim, za rok owocnej współpracy i wsparcia. Dzięki Wam jesteśmy w stanie tworzyć ciekawe i inspirujące bajki, gry i inne narzędzia wspierające rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dzięki Wam również akcje charytatywne, mają taki wydźwięk i coraz więcej osób bierze w nich udział! Życzymy Wam (i sobie 
 ) aby ten rok był jeszcze lepszy! 

Z Drabiną sięgaj wyżej! 
Pozdrawiamy
Zespół Fundacji 

Pomagamy Mikołajowi


Fundacja Drabina Rozwoju pomaga Mikołajowi!

Pomagamy Mikołajowi logo
 Drodzy przyjaciele! Fundacja Drabina Rozwoju po raz kolejny jest partnerem akcji Pomagamy Mikołajowi, której celem jest spełniać marzenia dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin powiatu Ostrołęckiego. Święta Bożego Narodzenia to czas jedności, spokoju ale i ogromnej nadziei...na wymarzone prezenty. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Od 1 grudnia na stronie www.pomagamymikolajowi.pl będzie można znaleźć listy napisane przez dzieci do Św. Mikołaja. Każdy może wybrać list i go spełnić! Paczki będzie można zostawiać w siedzibie naszej fundacji, przy ul. Dobrej 5 w Warszawie.

Z pozdrowieniami
Zespół Fundacji 

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki


Od stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy pracę przy projekcie "Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki". Projekt skierowany jest do wychowawców w przedszkolach, świetlicach, szpitalach i innych ośrodkach opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu tworzymy Multimedialny System Ekspercki, który umożliwi wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe. Powstaną szkolenia, na których użytkownicy poznają informacje z zakresu form elastycznego zatrudnienia, samorozwoju, rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, bajkoterapii czy komunikacji z dzieckiem. 

Dodatkowo powstanie system definiowania problemów i wskazywania rozwiązań oraz baza materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z dziećmi przedszkolnymi w tym: bajki multimedialne, mini-gry komputerowe, scenariusze ćwiczeń i zabaw a także artykuły dostarczające wiedzę metodyczną oraz praktyczną. 

Projekt „Aktywne Łącza” realizuje w swych działaniach ideę flexicurity czyli szeroko rozumianych elastycznych form zatrudnienia.

Chcemy rozwijać umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspn

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media