MCN
Aktualności

Sklep

Enea
Zapraszamy do odsłuchania podcastu w ramach projektu Drabina Rozwoju kobiet i Dzień Kobiet z Eneą - link

 

Drabina RozwojuNFOŚiGW”Doposażenie służące edukacji ekologicznej w Multimedialnym Centrum Natura”

projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe. Edukacja ekologiczna”.

Przedmiotem projektu jest doposażenie nowoczesnego i unikatowego ośrodka edukacji ekologicznej - Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce. Zawiera on

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)

salę z ekranem 360, w której odbywają się emisje filmu i gier edukacyjnych, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń wraz z Placem Natura przeznaczonym do terenowej edukacji ekologicznej. Miejsce to jest narzędziem ochrony korytarza ekologicznego Narwi, upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ale też laboratorium nowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Dzięki realizacji projektu Centrum będzie w praktyce wykorzystywało nowoczesne rozwiązania technologii środowiskowych, a oferta zajęć edukacyjnych zostanie poszerzona o warsztaty promujące nowe technologie ekologiczne w tym system fotowoltaiki i pompy ciepła. Uczestnicy zajęć będą mogli w praktyce zaobserwować działania zainstalowanych urządzeń (system fotowoltaiki i pompa ciepła).

Wprowadzając do praktyki nowoczesne rozwiązania środowiskowe będziemy bezpośrednio promować i kształtować zachowania pro-środowiskowe społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które stanowią główną grupę docelową MCN.

Projekt realizuje szczegółową tematykę konkursu w zakresie: budowanie znaczenia i ochrona różnorodności biologicznej, w tym w kontekście zmian klimatu.

Doposażenie jest niezbędne do efektywnego funkcjonowania MCN i realizacji zajęć oraz rozwoju i możliwości działań MCN. Posłuży ono także do praktycznego przekazywania wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystywania zasobów oraz ograniczania szkodliwych dla środowiska czynników. 


Playo 360

 


Lider zmian 2019


baner


PLAYO - innowacyjna aplikacja rozwoju inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360.

Więcej o Projekcie...


Drabina rozwoju

MKiDN


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt „Naturalnie z Kulturą - wyposażenie pracowni artystycznych w Multimedialnym Centrum Natura” w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2020.

Więcej o Projekcie …

loga

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce zadanie „Muzyka w 360 – warsztaty sztuki wizualnej dla młodzieży” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie profesjonalnych warsztatów produkcji muzycznego materiału wideo z użyciem nowych technologii, w tym kamery 360. Warsztaty skierowane są do młodzieży z terenu Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia są przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.

Warsztaty obejmują zagadnienia produkcji filmowej:

zapoznania z tradycyjnym sprzętem video oraz nowoczesną kamerą 360 stopni, sztukę operatorską, oświetlenie i nagrywanie dźwięku, podstawy reżyserii, metody organizacji planu zdjęciowego, realizację materiału video.


 loga

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce zadanie „Kurpiowski Trash ART” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja młodzieży do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjno-artystycznych jakimi są proponowane przez nas warsztaty "Kurpiowski Trash art".

W ramach projektu realizowane są warsztaty dla młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

Zaplanowano 3 bloki tematyczne warsztatów obejmujące zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktyczne wykonanie z materiałów pochodzących z recyklingu przedmiotów sztuki użytkowej inspirowanych kulturą kurpiowską:

- warsztaty plecionkarstwa, które było bardzo popularnym rzemiosłem na Kurpiowszczyźnie, ponieważ warunki naturalne umożliwiały korzystanie z wielu surowców, między innymi korzenie drzew iglastych czy słomy.

- warsztaty tkactwa - rzemiosła ludowego Kurpiów, które zostało praktycznie całkowicie zastąpione poprzez nowoczesną technologię wytwarzania tekstyliów. W trakcie naszych warsztatów młodzież pozna tajniki tworzenia np. odzieży, kap czy innych wyrobów codziennego użytku. Część materiałów, które będą użyte do tworzenia prac będzie pochodzić z recyklingu.

- warsztaty tworzenia biżuterii, podczas których młodzież będzie mogła wykonać biżuterię według własnego pomysłu, bazującą jednak na wzornictwie zaczerpniętym z kultury kurpiowskiej. Materiałem do jej wykonania będą między innymi suszone rośliny, elementy współczesnych przedmiotów codziennego użytku takie jak np. guziki, odzyskane śruby itp.

Realizowane warsztaty są formą zaznajamiania młodzieży z ginącymi profesjami terenu Kurpiowszczyzny, a jednocześnie wpisują się w niezwykle ważną w dzisiejszym świecie ideę ochrony środowiska. Jest to także innowacyjna, w stosunku do obecnie oferowanych, forma angażująca młodzież w aktywny udział w zajęciach z pogranicza edukacji o kurpiowskiej tradycji, sztuki Trash art oraz sztuki użytkowej.

Trasch art. to sztuka bazująca na recyklingu, czyli powtórnym wykorzystaniu niepotrzebnych materiałów. Jest to dowód na respekt dla naturalnego środowiska i na odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Trash art, polega na powołaniu do życia nowego dzieła z użyciem wszelkiego rodzaju odpadów. Jest to innowacyjny i szybko zyskujący popularność kierunek w sztuce nowoczesnej. Wpisuje się on doskonale w globalny trend ekologiczny, jest alternatywną formą recyklingu rzeczy, które na co dzień wyrzucamy. Sztuka ze śmieci staje się coraz bardziej popularną formą ekspresji współczesnych artystów.


mkidn

Projekt Innowacyjny Ogród Zasobów Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014 – 2020 pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej CENTRUM  poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim  oraz wykorzystaniu nowych technologii. Wpłynie na stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego, przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacyjnego instytucji kultury. W projekcie zaplanowano  zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Zakupy dotyczą sceny plenerowej, konsoli, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, systemu neuron mocap , kamery, foteli multimedialnych oraz makiety interaktywnej odzwierciadlającej miasto Ostrołęka i pokazu  dotyczącego historii miasta.  Celem projektu jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Dofinasowanie projektu 2 244 315,65 zł EFRR.  Całkowity koszt 3 417 539,25 zł.

 

W rytmie Europy
W rytmie Europy

 

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce zadanie publiczne „W rytmie Europy”  współfinansowane przez  miasto Ostrołęka.

W ramach zadania głównym punktem programu był koncert zespołu „Iza & LatynoscyBrothers” składającego się z polskich i zagranicznych wykonawców. Ona - pełna temperamentu, uwodząca swoim głosem i wzrokiem publiczność. Wokół niej 5 muzyków grających z równą swobodę latynoskie, pulsujące rytmy jak nastrojowe, klimatyczne bossa novy. Iza & Latynoscy Brothers to spora dawka uczuć wyrażanych poprzez dźwięk i słowa. Teksty autorstwa wokalistki Izy Kowalewskiej, muzykę skomponował pianista i klawiszowiec- Maciej Łyszkiewicz. Świetna sekcja rytmiczna z jazzmanami Adamem Golickim na perkusji i Jackiem Mazurkiewiczem na kontrabasie. Na instrumentach perkusyjnych wybitnie utalentowany Rysiek Bazarnik. Całości dopełnia pełen muzycznego wyczucia saksofonista Luis Nubiola i wspaniały brazylijski gitarzysta Nalson Latif. Muzycy zaprosili widownię w niezwykłą podróż przez hiszpańską muzykę XX wieku od kubańskiej rumby  do brazylijskiej bossa novy, doprawiając to słowiańską, romantyczną nutą oraz doskonałymi tekstami.

W trakcie koncertu na terenie Multimedialnego Centrum Natura działało stanowisko informujące o Unii Europejskiej. Przeszkoleni wolontariusze i wolontariuszki udzielali informacji dotyczących działań realizowanych w Ostrołęce finansowanych ze środków UE, przybliżyli  mieszkańcom Ostrołęki wpływ członkostwa w UE na rozwój miasta, opowiadali  o wspólnym dorobku, przede wszystkim w kontekście kultury, oddziaływań międzykulturowych oraz łączeniu tradycji różnych krajów UE.

Projekt „W rytmie Europy” wpisuje się w realizowane w mieście Ostrołęka działania związane z 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Głównym celem  projektu jest zwiększenie świadomości korzyści wynikających ze  wstąpienia Polski do UE, w szczególności aspektów kulturalnych, przybliżenie mieszkańcom Ostrołęki kultury muzycznej krajów UE, wspólne uczczenie 15-lecia wstąpienia do UE.

Smaki Europy
Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce projekt „Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu B.2.2. Kultura łączy pokolenia.

Zorganizowano Międzypokoleniowy konkurs kulinarny, warsztaty kulinarne z udziałem Mateusza Gesslera oraz koncert tradycyjnej muzyki kurpiowskiej – zespół „Krzaki i Pniaki”.

W warsztatach wzięli udział seniorki oraz seniorzy, młodzież ze Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz w Łysych. Zorganizowane wydarzenie stworzyło możliwość wzajemnej interakcji młodzieży oraz osób w starszym wieku. Warsztaty kulinarne łączyły kulturę kurpiowską z elementami kultury krajów UE, w tym europejskiej regionalnej kultury kulinarnej.

Warsztaty kulinarne jako wydarzenie łączące pokolenia potwierdzają, że gotowanie i przygotowywanie potraw jest równie interesujące dla obydwu grup wiekowych. Dzięki warsztatom osoby uczestniczące mogły zobaczyć siebie nawzajem w innym świetle - młodzież skorzystała z cennych rad osób starszych, zaś osoby starsze zobaczyły jak młodzież eksperymentuje w obszarze gastronomii.

Gościem honorowym był Mateusz Gessler, który przygotował wraz  z uczestnikami potrawy kuchni europejskiej, kuchni tradycyjnej  oraz tradycyjne  potrawy kurpiowskie.

Po spotkaniu odbył się koncert kurpiowskiego zespołu „Krzaki i Pniaki”, który był finałem wydarzenia „Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe”. Uczestniczyli  w nim seniorzy i seniorki a także młodzież.

Przyjaciel Natury-edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000

 

Główny cel projektu to  budowa świadomości na temat potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

W ramach projektu zrealizujemy :

ZAJĘCIA WARSZATOWE , które  adresowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-2 gimnazjów.  Tematy:  Po co nam to bagno, czyli słów kilka o retencji wody oraz  co by było gdyby... zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających

Ponadto zamieścimy ARTYKUŁY PRASOWE I AUDYCJE  na temat :  

 1. Po co nam to bagno, czyli o znaczeniu siedlisk podmokłych w retencji wody
 1. Ballada o sumie, czyli znaczenie rzek naturalnych dla zachowania bioróżnorodności
 2. Czym jest rolnictwo zrównoważone?
 3. Co w trawie piszczy?
 4. Czynna ochrona siedlisk, czy to się opłaca?
 5. Smak dzieciństwa, czyli słów kilka o sadach tradycyjnych
 6. Jaką mamy korzyść z lasów?
 7. Co by było, gdyby zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających
 8. Błędne ogniki, czyli co zrobić z metanem na składowiskach odpadów i w oczyszczalniach ścieków?
 9. Co mieszczuch może zrobić dla obszarów Natura 2000?
 10. Czy warto stawiać na biogazownie rolnicze?
 11. Mikroenergetyka – czy to ma przyszłość?
 12. Karp ma głos, czyli o tradycyjnych metodach hodowli ryb
 13. Pelety i brykiety z biomasy jako przyjazne paliwo
 14. Powrót do Edenu, czyli słów kilka o ogrodzie ekologicznym

Wytworzymy APLIKACJĘ „NIEZWYKŁE PRZYGODY ZWYKŁEGO ZIMORODKA”:

Koncepcją aplikacji jest ukazanie fenomenu przyrodniczego jaką jest Dolina Narwi pełniąca funkcję ostoi dla ogromnej ilości rzadkich gatunków ptaków. Głównym bohaterem jest młody zimorodek zwyczajny, którego losy – rok życia, wplecione są w tło niezwykłej przyrody i podzielone na dwa cykle istotne ze względu na migrację czy np. okres lęgowy – wiosna/lato oraz jesień/zima.

Przyjęta konwencja narracji, oparta o wiodącego bohatera, znacząco uatrakcyjni treści edukacyjne i informacyjne. Dołączone zadania i gry tematyczny będą stanowiły dodatkowy atut materiału, wspomagający poznawanie i utrwalanie wiedzy.

Przyjaciel-Natury


Projekt Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje rozbudowę obiektu w Ostrołęce -   Multimedialne Centrum Natura. W ramach prac rozbudowujemy Centrum  o salę widowiskową ,na której będą mogły odbywać się sztuki i przedstawienia teatralne , koncerty, wydarzenia multimedialne oraz pomieszczenia umożliwiające realizację działań związanych ze sztuką trash art i innymi zajęciami artystycznymi. Ponadto powstanie czytelnia jako miejsce spotkań z książką w atmosferze odpoczynku oraz spotkania z autorami. Taka konwencja będzie sprzyjała rozwojowi czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcy przychodząc do Centrum będą mogli skorzystać nie tylko z zasobów książkowych, ale także wszystkich innych atrakcji kulturalnych i edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu powstanie nowe miejsce kulturalne, w którym będą prowadzone nowe formy uczestnictwa w kulturze, przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców.
Projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury również  dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, wyznaczenie miejsc w Sali widowiskowej i kinowej , miejsc parkingowych. Oferta przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa.

baner

 

DRABINA ROZWOJU SENIORÓW


Celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych,  sportowych i turystycznych dla seniorów

Poprzez:

 • hortiterapię i zajęcia ogrodnicze
 • indywidualne konsultacje żywieniowe i dietetyczne
 • prezentacje żywieniowe nt. zdrowego żywienia, profilaktyki żywieniowej przy schorzeniach wieku dojrzałego, itp.
 • praktyczne warsztaty kulinarne
 • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w pomieszczeniu, połączone z prezentacją ćwiczeń możliwych do prowadzenia w domu, ćwiczeń wzmacniających,
 • wzrost świadomości seniorów na temat dużego wpływu zdrowego żywienia na stan zdrowia i samopoczucie, dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
 • motywowanie osób starszych do zachowania aktywności

asos

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt finansowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
Projekt ma zasięg ogólnopolski, serdecznie zapraszamy do współpracy Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Średnie.
W ramach działań projektu szkolimy kadrę pedagogiczną z metody dbajki- grajki jako program profilaktyczny dla szkół podstawowych oraz story cheering jako profilaktyczne zajęcia pracy z młodzieżą. Więcej informacji na www.dabjki.com oraz www.storycheering.com

MEN

Program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

mcn

Multimedialne Centrum Natura

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logo Fundacja DrabinaNFOŚiGW


W dniu 10.05.2016 roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której dofinansowane zostało wykończenie i wyposażenie obiektu "Multimedialne Centrum Natura" w Ostrołęce. Celem działalności programowej ośrodka jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, edukacje w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach chronionych, ochrony krajobrazu i racjonalnego gospodarowania zasobami. 
K
wota dofinansowania: 728.213,00 zł.

Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce”.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup i instalację terenowych elementów dydaktycznych do gier i zabaw edukacyjnych. W ramach projektu Plac Natura zostanie wyposażony w gry i zabawy informacyjno-poznawcze - przedstawiające informacje w formie klasycznej, tj. tablice dydaktyczne, piramida wiedzy,  wiatromierz. Staną tu także terenowe gry i zabawy edukacyjne stacjonarne – zabawki i konstrukcje pozwalające dzieciom i młodzieży zdobywać wiedzę poprzez samodzielną eksplorację i zabawę, oparte na prostych i intuicyjnych regułach, tj.: labirynt, elementy obrotowe i odkrywające się, układanki, memo, zagadki, puzzle klasyczne i kołowe, zegar fenologiczny, fototablica. Zamontowane zostaną terenowe gry i zabawy edukacyjne sprawnościowe utrwalające  nabywaną wiedzę tj. skocznia obrazująca tak sposób poruszania się zwierząt, śledzenie tropów zwierząt leśnych oraz tor przeszkód pozwalający wykonywać ćwiczenia naśladujące zachowania zwierząt i zdobywać dodatkową wiedzę o naturze. Olejnym elementem będą gry przenośne – zestawy do gier i zabaw prowadzonych przez nauczycieli, opiekunów lub animatorów, do wykorzystania w dowolnym miejscu w terenie otwartym (ośmiornica i koło wiedzy).

 

"Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 90.400,00 zł"

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki

Z ostatnim dniem czerwca Fundacja Drabina Rozwoju (30/06/2015 r.) zakończyła realizację innowacyjnego projektu - Multimedialny System Ekspercki "Aktywne Łącza". Był to czas wytężonej pracy dla całego zespołu projektowego. Efekty naszych działań okazały się być skuteczne, co wpłynęło na osiągnięty sukces.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich użytkowników naszego rozwiązania oraz nowych odbiorców do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy konsultacji i odpowiemy na Państwa pytania dotyczące użytkowania produktu. Zapraszamy na stronę internetową:

 

www.aktywnelacza.com

3 loga bez ramki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Multimedialne Centrum Natura

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Multimedialne Centrum Natura”

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na produkcję spotu edukacyjnego oraz realizację warsztatów dla uczniów i nauczycieli dotyczących społecznego aspektu ochrony bioróżnorodności  i wykorzystania zasobów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.

 

„Multimedialne Centrum Natura” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

 

Multimedialne Centrum Natura

 


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt Multimedialne Centrum Natura.  Będzie to

innowacyjne miejsce edukacji ekologicznej z salą kinową do projekcji w przestrzeni wirtualnej 5D, w którym 360° ekran otacza widzów. Centrum innowacji społecznej w skali ogólnopolskiej będzie wyposażone w urządzenia badawcze i multimedialne oraz ogród doświadczeń usytuowany na dachu i infrastrukturę terenową wokół budynku.


 

Multimedialne Centrum Natura przyczyni się do:

 

 1. Podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Zwiększenia wiedzy w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach prawem chronionych.
 3. Ochrony krajobrazu.
 4. Uświadomienia społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami.

 


 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media