MCN
Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki


"Aktywne Łącza Multimedialny System Ekspercki". Projekt skierowany jest do wychowawców w przedszkolach, świetlicach, szpitalach i innych ośrodkach opiekuńczych a jego główną ideą jest wspomaganie rozwoju zawodowego dzięki upowszechnieniu idei flexicurity i przy wykorzystaniu multimedialnych środków przekazu.

W ramach projektu tworzymy Multimedialny System Ekspercki, który umożliwi wsparcie szkoleniowe, doradcze i narzędziowe. Powstaną szkolenia, na których użytkownicy poznają informacje z zakresu form elastycznego zatrudnienia, samorozwoju, rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, bajkoterapii czy komunikacji z dzieckiem. 

Dodatkowo powstanie system definiowania problemów i wskazywania rozwiązań oraz baza materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z dziećmi przedszkolnymi w tym: bajki multimedialne, mini-gry komputerowe, scenariusze ćwiczeń i zabaw a także artykuły dostarczające wiedzę metodyczną oraz praktyczną. 

Projekt „Aktywne Łącza” realizuje w swych działaniach ideę flexicurity czyli szeroko rozumianych elastycznych form zatrudnienia.

Chcemy rozwijać umiejętność samokształcenia, podnoszenia kompetencji i strategię uczenia się przez całe życie co ma pomóc w radzeniu sobie z dynamicznymi zmianami środowiska pracy. Dzięki zwiększeniu świadomości z zakresu form i warunków zatrudnienia, organizacji własnej pracy i stosowaniu elastycznych rozwiązań dostosowanych do własnych możliwości łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym i skracać okresy ewentualnego bezrobocia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

Organizatorzy
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media