Sklep
Aktualności

 


Lider zmian 2019


baner


PLAYO - innowacyjna aplikacja rozwoju inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360.

Więcej o Projekcie...


Drabina rozwoju

MKiDN


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych”

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt „Naturalnie z Kulturą - wyposażenie pracowni artystycznych w Multimedialnym Centrum Natura” w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2020.

Więcej o Projekcie …

loga

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce zadanie „Muzyka w 360 – warsztaty sztuki wizualnej dla młodzieży” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie profesjonalnych warsztatów produkcji muzycznego materiału wideo z użyciem nowych technologii, w tym kamery 360. Warsztaty skierowane są do młodzieży z terenu Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia są przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.

Warsztaty obejmują zagadnienia produkcji filmowej:

zapoznania z tradycyjnym sprzętem video oraz nowoczesną kamerą 360 stopni, sztukę operatorską, oświetlenie i nagrywanie dźwięku, podstawy reżyserii, metody organizacji planu zdjęciowego, realizację materiału video.


 loga

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce zadanie „Kurpiowski Trash ART” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja młodzieży do uprawiania turystyki kulturalnej poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjno-artystycznych jakimi są proponowane przez nas warsztaty "Kurpiowski Trash art".

W ramach projektu realizowane są warsztaty dla młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

Zaplanowano 3 bloki tematyczne warsztatów obejmujące zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktyczne wykonanie z materiałów pochodzących z recyklingu przedmiotów sztuki użytkowej inspirowanych kulturą kurpiowską:

- warsztaty plecionkarstwa, które było bardzo popularnym rzemiosłem na Kurpiowszczyźnie, ponieważ warunki naturalne umożliwiały korzystanie z wielu surowców, między innymi korzenie drzew iglastych czy słomy.

- warsztaty tkactwa - rzemiosła ludowego Kurpiów, które zostało praktycznie całkowicie zastąpione poprzez nowoczesną technologię wytwarzania tekstyliów. W trakcie naszych warsztatów młodzież pozna tajniki tworzenia np. odzieży, kap czy innych wyrobów codziennego użytku. Część materiałów, które będą użyte do tworzenia prac będzie pochodzić z recyklingu.

- warsztaty tworzenia biżuterii, podczas których młodzież będzie mogła wykonać biżuterię według własnego pomysłu, bazującą jednak na wzornictwie zaczerpniętym z kultury kurpiowskiej. Materiałem do jej wykonania będą między innymi suszone rośliny, elementy współczesnych przedmiotów codziennego użytku takie jak np. guziki, odzyskane śruby itp.

Realizowane warsztaty są formą zaznajamiania młodzieży z ginącymi profesjami terenu Kurpiowszczyzny, a jednocześnie wpisują się w niezwykle ważną w dzisiejszym świecie ideę ochrony środowiska. Jest to także innowacyjna, w stosunku do obecnie oferowanych, forma angażująca młodzież w aktywny udział w zajęciach z pogranicza edukacji o kurpiowskiej tradycji, sztuki Trash art oraz sztuki użytkowej.

Trasch art. to sztuka bazująca na recyklingu, czyli powtórnym wykorzystaniu niepotrzebnych materiałów. Jest to dowód na respekt dla naturalnego środowiska i na odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Trash art, polega na powołaniu do życia nowego dzieła z użyciem wszelkiego rodzaju odpadów. Jest to innowacyjny i szybko zyskujący popularność kierunek w sztuce nowoczesnej. Wpisuje się on doskonale w globalny trend ekologiczny, jest alternatywną formą recyklingu rzeczy, które na co dzień wyrzucamy. Sztuka ze śmieci staje się coraz bardziej popularną formą ekspresji współczesnych artystów.


mkidn

Projekt Innowacyjny Ogród Zasobów Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014 – 2020 pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej CENTRUM  poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim  oraz wykorzystaniu nowych technologii. Wpłynie na stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego, przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacyjnego instytucji kultury. W projekcie zaplanowano  zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Zakupy dotyczą sceny plenerowej, konsoli, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, systemu neuron mocap , kamery, foteli multimedialnych oraz makiety interaktywnej odzwierciadlającej miasto Ostrołęka i pokazu  dotyczącego historii miasta.  Celem projektu jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Dofinasowanie projektu 2 244 315,65 zł EFRR.  Całkowity koszt 3 417 539,25 zł.

 

W rytmie Europy
W rytmie Europy

 

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce zadanie publiczne „W rytmie Europy”  współfinansowane przez  miasto Ostrołęka.

W ramach zadania głównym punktem programu był koncert zespołu „Iza & LatynoscyBrothers” składającego się z polskich i zagranicznych wykonawców. Ona - pełna temperamentu, uwodząca swoim głosem i wzrokiem publiczność. Wokół niej 5 muzyków grających z równą swobodę latynoskie, pulsujące rytmy jak nastrojowe, klimatyczne bossa novy. Iza & Latynoscy Brothers to spora dawka uczuć wyrażanych poprzez dźwięk i słowa. Teksty autorstwa wokalistki Izy Kowalewskiej, muzykę skomponował pianista i klawiszowiec- Maciej Łyszkiewicz. Świetna sekcja rytmiczna z jazzmanami Adamem Golickim na perkusji i Jackiem Mazurkiewiczem na kontrabasie. Na instrumentach perkusyjnych wybitnie utalentowany Rysiek Bazarnik. Całości dopełnia pełen muzycznego wyczucia saksofonista Luis Nubiola i wspaniały brazylijski gitarzysta Nalson Latif. Muzycy zaprosili widownię w niezwykłą podróż przez hiszpańską muzykę XX wieku od kubańskiej rumby  do brazylijskiej bossa novy, doprawiając to słowiańską, romantyczną nutą oraz doskonałymi tekstami.

W trakcie koncertu na terenie Multimedialnego Centrum Natura działało stanowisko informujące o Unii Europejskiej. Przeszkoleni wolontariusze i wolontariuszki udzielali informacji dotyczących działań realizowanych w Ostrołęce finansowanych ze środków UE, przybliżyli  mieszkańcom Ostrołęki wpływ członkostwa w UE na rozwój miasta, opowiadali  o wspólnym dorobku, przede wszystkim w kontekście kultury, oddziaływań międzykulturowych oraz łączeniu tradycji różnych krajów UE.

Projekt „W rytmie Europy” wpisuje się w realizowane w mieście Ostrołęka działania związane z 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Głównym celem  projektu jest zwiększenie świadomości korzyści wynikających ze  wstąpienia Polski do UE, w szczególności aspektów kulturalnych, przybliżenie mieszkańcom Ostrołęki kultury muzycznej krajów UE, wspólne uczczenie 15-lecia wstąpienia do UE.

Smaki Europy
Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce projekt „Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu B.2.2. Kultura łączy pokolenia.

Zorganizowano Międzypokoleniowy konkurs kulinarny, warsztaty kulinarne z udziałem Mateusza Gesslera oraz koncert tradycyjnej muzyki kurpiowskiej – zespół „Krzaki i Pniaki”.

W warsztatach wzięli udział seniorki oraz seniorzy, młodzież ze Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz w Łysych. Zorganizowane wydarzenie stworzyło możliwość wzajemnej interakcji młodzieży oraz osób w starszym wieku. Warsztaty kulinarne łączyły kulturę kurpiowską z elementami kultury krajów UE, w tym europejskiej regionalnej kultury kulinarnej.

Warsztaty kulinarne jako wydarzenie łączące pokolenia potwierdzają, że gotowanie i przygotowywanie potraw jest równie interesujące dla obydwu grup wiekowych. Dzięki warsztatom osoby uczestniczące mogły zobaczyć siebie nawzajem w innym świetle - młodzież skorzystała z cennych rad osób starszych, zaś osoby starsze zobaczyły jak młodzież eksperymentuje w obszarze gastronomii.

Gościem honorowym był Mateusz Gessler, który przygotował wraz  z uczestnikami potrawy kuchni europejskiej, kuchni tradycyjnej  oraz tradycyjne  potrawy kurpiowskie.

Po spotkaniu odbył się koncert kurpiowskiego zespołu „Krzaki i Pniaki”, który był finałem wydarzenia „Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe”. Uczestniczyli  w nim seniorzy i seniorki a także młodzież.

Przyjaciel Natury-edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000

 

Główny cel projektu to  budowa świadomości na temat potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

W ramach projektu zrealizujemy :

ZAJĘCIA WARSZATOWE , które  adresowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-2 gimnazjów.  Tematy:  Po co nam to bagno, czyli słów kilka o retencji wody oraz  co by było gdyby... zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających

Ponadto zamieścimy ARTYKUŁY PRASOWE I AUDYCJE  na temat :  

 1. Po co nam to bagno, czyli o znaczeniu siedlisk podmokłych w retencji wody
 1. Ballada o sumie, czyli znaczenie rzek naturalnych dla zachowania bioróżnorodności
 2. Czym jest rolnictwo zrównoważone?
 3. Co w trawie piszczy?
 4. Czynna ochrona siedlisk, czy to się opłaca?
 5. Smak dzieciństwa, czyli słów kilka o sadach tradycyjnych
 6. Jaką mamy korzyść z lasów?
 7. Co by było, gdyby zabrakło pszczół, czyli o znaczeniu owadów zapylających
 8. Błędne ogniki, czyli co zrobić z metanem na składowiskach odpadów i w oczyszczalniach ścieków?
 9. Co mieszczuch może zrobić dla obszarów Natura 2000?
 10. Czy warto stawiać na biogazownie rolnicze?
 11. Mikroenergetyka – czy to ma przyszłość?
 12. Karp ma głos, czyli o tradycyjnych metodach hodowli ryb
 13. Pelety i brykiety z biomasy jako przyjazne paliwo
 14. Powrót do Edenu, czyli słów kilka o ogrodzie ekologicznym

Wytworzymy APLIKACJĘ „NIEZWYKŁE PRZYGODY ZWYKŁEGO ZIMORODKA”:

Koncepcją aplikacji jest ukazanie fenomenu przyrodniczego jaką jest Dolina Narwi pełniąca funkcję ostoi dla ogromnej ilości rzadkich gatunków ptaków. Głównym bohaterem jest młody zimorodek zwyczajny, którego losy – rok życia, wplecione są w tło niezwykłej przyrody i podzielone na dwa cykle istotne ze względu na migrację czy np. okres lęgowy – wiosna/lato oraz jesień/zima.

Przyjęta konwencja narracji, oparta o wiodącego bohatera, znacząco uatrakcyjni treści edukacyjne i informacyjne. Dołączone zadania i gry tematyczny będą stanowiły dodatkowy atut materiału, wspomagający poznawanie i utrwalanie wiedzy.

Przyjaciel-Natury


Projekt Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje rozbudowę obiektu w Ostrołęce -   Multimedialne Centrum Natura. W ramach prac rozbudowujemy Centrum  o salę widowiskową ,na której będą mogły odbywać się sztuki i przedstawienia teatralne , koncerty, wydarzenia multimedialne oraz pomieszczenia umożliwiające realizację działań związanych ze sztuką trash art i innymi zajęciami artystycznymi. Ponadto powstanie czytelnia jako miejsce spotkań z książką w atmosferze odpoczynku oraz spotkania z autorami. Taka konwencja będzie sprzyjała rozwojowi czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcy przychodząc do Centrum będą mogli skorzystać nie tylko z zasobów książkowych, ale także wszystkich innych atrakcji kulturalnych i edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu powstanie nowe miejsce kulturalne, w którym będą prowadzone nowe formy uczestnictwa w kulturze, przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców.
Projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury również  dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, wyznaczenie miejsc w Sali widowiskowej i kinowej , miejsc parkingowych. Oferta przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa.

baner

 

DRABINA ROZWOJU SENIORÓW


Celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych,  sportowych i turystycznych dla seniorów

Poprzez:

 • hortiterapię i zajęcia ogrodnicze
 • indywidualne konsultacje żywieniowe i dietetyczne
 • prezentacje żywieniowe nt. zdrowego żywienia, profilaktyki żywieniowej przy schorzeniach wieku dojrzałego, itp.
 • praktyczne warsztaty kulinarne
 • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w pomieszczeniu, połączone z prezentacją ćwiczeń możliwych do prowadzenia w domu, ćwiczeń wzmacniających,
 • wzrost świadomości seniorów na temat dużego wpływu zdrowego żywienia na stan zdrowia i samopoczucie, dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
 • motywowanie osób starszych do zachowania aktywności

asos

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt finansowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
Projekt ma zasięg ogólnopolski, serdecznie zapraszamy do współpracy Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Średnie.
W ramach działań projektu szkolimy kadrę pedagogiczną z metody dbajki- grajki jako program profilaktyczny dla szkół podstawowych oraz story cheering jako profilaktyczne zajęcia pracy z młodzieżą. Więcej informacji na www.dabjki.com oraz www.storycheering.com

MEN

Program finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

mcn

Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum Natura

 

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała  dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt - Centrum Technologii Środowiskowych przy Multimedialnym Centrum NATURA

 

W ramach projektu powstanie:

 • interaktywna ekspozycja stacjonarna oparta na procesie selekcji odpadów domowych i komunalnych, obrazująca technologie wykorzystanie odpadów w celach przemysłowych i nieprzemysłowych.
 • 2 pokazy multimedialne demonstrujące rozwiązania i technologie przetwarzania odpadów i ich wtórnego wykorzystania.

 

W ramach projektu zaprezentowane zostaną wybrane, nowatorskie rozwiązania pozwalające na przetworzenie odpadów i ich dalsze wykorzystanie oraz, co równie ważne, przyczyniające się do ograniczania i zmniejszania ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

 

 

Oferta edukacyjna nakierowana będzie na przedstawienie:

 • rozwiązania przekształcającego odpady komunalne w masę (biomasę) wykorzystywaną następnie do generowania energii elektrycznej i cieplnej, do zastosowań przemysłowych i domowych; pozwoli to także na przybliżenie koncepcji odnawialnych źródeł energii
 • rozwiązania pozwalającego na utylizację odpadów trudnych do wtórnego przetwarzania (w tym nie podlegających klasycznemu recyclingowi), a stanowiących znaczące obciążenie dla środowiska, jak opony samochodowe, folie, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i in.; powstają z nich materiały wykorzystywane w procesie budowy dróg, autostrad czy nasypów, czy w innych zastosowaniach przemysłowych
 • rozwiązania pozwalającego na wykorzystanie przekształconych odpadów do rekultywacji terenów  zdegradowanych, gdzie nastąpiło zaburzenie lub zniszczenie naturalnych procesów biologicznych, jak choćby tereny poprzemysłowe czy po zamkniętych składowiskach odpadów i wysypiskach; mają one szczególną wartość środowiskową.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

 


Kreatywny Obraz Twórczości (KOT) – program edukacji artystycznej w obszarze sztuk wizualnych.

 

Oddajemy w ręce dzieci, nauczycieli i edukatorów prowadzących edukację plastyczną nowego Multibooka, którego autorem jest zespół Fundacji Drabina Rozwoju. Aplikacja składa się z 2 opowiadań o przygodach rodzeństwa Jasia i Małgosi, interaktywnych gier i quizów. Dzieci zgłębiają tajnik świata malarstwa i fotografii, poznają dzieła wybitnych polskich artystów. Interaktywne narzędzie pozwala być dziecku świadomym i wrażliwym odbiorcą sztuki. Nauczycielem i edukatorom wraz z Multibookiem udostępniamy e-instrukcję, która mamy nadzieję stanie się inspiracją do prowadzenia ciekawych zajęć.

 

Opowiadania w Multibooku czyta Maria Seweryn!

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania i korzystania. Kliknij w obrazek poniżej:


 

Kreatywny Obraz Twórczości – program edukacji artystycznej w obszarze sztuk wizualnych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Działanie na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu

Projekt "Bezpieczny Internet" jest realizowany jako zadanie publiczne przez Fundację Drabina Rozwoju i Fundację Odkrywców Innowacji na zlecenie Ministra Cyfryzacji i Administracji.


„Agencja Detektywistyczna T&T” to trzy opowieści detektywistyczne dla dzieci. Rodzeństwo Tońka i Teoś prowadzą dochodzenia w sprawie tajemniczych zdarzeń, w które uwikłani są ich koledzy i koleżanki ze szkoły. Wszystkie sprawy łączy jeden wspólny element – Internet. Śledztwo z komputerami w tle trzyma w napięciu do ostatniego dialogu. Ostatecznie jednak notatki sprawy 313, 333 i 400 trafiają do przegródki „DOCHODZENIE ZAMKNIĘTE”.

 

Multibook powstał w ramach projektu „Bezpieczny Internet”, którego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i poruszania w cyberprzestrzeni. Autorem treści jest Pan Rafał Skarżycki, nasz zespół zadbał o wykonanie, oprawę graficzną i udźwiękowienie multibooka. W środku znajdują się gry i zabawy, które przetestują detektywistyczne zdolności najmłodszych użytkowników Internetu. Zachęcamy dzieci i ich rodziców do bezpłatnego pobrania multibooka klikając w obrazek poniżej:Multibook

 

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Multimedialne Centrum Natura - program edukacji ekologicznej

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Multimedialne Centrum Natura – program edukacji ekologicznej”

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na produkcję filmu edukacyjnego 5D na ekran 360 stopni pt. „W królestwie Wielkiego Suma” Film jest elementem kompleksowych działań edukacyjnych Centrum obejmujących  warsztaty dot. społecznego aspektu ochrony bioróżnorodności  i wykorzystania zasobów przyrodniczych w rozwoju lokalnym. Jest to projekcja ukazującą w przestrzeni wirtualnej życie w Narwi, podczas której poznamy roślinność, ryby ich wygląd i zachowania, a wszystko to w oprawie i animacji stereoskopowej 5D. Oprócz trójwymiarowego obrazu uczestnicy seansu doświadczą zjawisk fizycznych i atmosferycznych stymulujących wszystkie zmysły takich jak wiatr, woda i mgła.

 

„Multimedialne Centrum Natura - program edukacji ekologicznej” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 135.400,00 zł.


 

W ramach projektu „Mali Mieszkańcy Doliny Narwii” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstała interaktywna gra edukacyjna. Celem aplikacji jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku 5-8 lat. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci. poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Dzieci poprzez zagadki, quizy, proste gry komputerowe dowiedzą się jakie gatunki ptaków zamieszkują obszar Doliny Dolnej Narwi oraz które z tych ptaków są pod ochroną. Dowiedzą się również jak wyglądają ptaki, jakie są między nimi różnice, dlaczego niektóre ptaki odlatują na koniec lata, a inne zostają. Bardzo ważnym zadaniem naszej multimedialnej aplikacji z grami jest wykształcenie u dzieci poprzez zabawę, szacunku do przyrody oraz pokazanie, że jest ona bardzo ważna dla człowieka i należy o nią dbać.

Multimedialna aplikacja dotyczy poniższych gatunków ptaków:

Derkacz - zanikający w Europie, wymaga urozmaiconych, rzadko koszonych łąk.

Żuraw - odbywa doroczne wędrówki na zachód Europy i północ Afryki. Przed odlotem gromadzą się duże stada na moczarach, tzw. zlotowiskach. Zwiększa liczebność dzięki ochronie podczas przelotów.

Kulon - trwa hodowla w warszawskim Zoo w celu przywrócenia w przyszłości tego gatunki nad Narew.

Batalion - każdy samiec jest inaczej ubarwiony,  słynie z widowiskowych walk samców o względy samic. Rozlewiska Narwi są ważnym miejscem żerowania podczas jego wędrówki.

Dubelt - zachowuje liczebność w dolinie Narwi chociaż powoli zanika. Bardzo tajemniczy mieszkaniec podmokłych łąk.

Bielik - dolina Narwi to zagłębie bielików, gdzie wiele młodych osobników zimuje i uczy się życia.

Błotniaki - 3 gatunki można obserwować w dolinie Narwi, co jest rzadkością w skali Europy. Gniazdują na ziemi i wymagają dzikich łąk, jakich nad Narwią jeszcze nie brakuje.

Ortolan - gatunek małego ptaka wędrownego, nieliczny ptak lęgowy o nierównomiernym zasięgu.

Zimorodek - jest ptakiem wędrującym jesienią z obszarów z kontynentalną do terenów z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają.             

Rybitwa białoskrzydła - do niedawna bardzo rzadka, a teraz nad Narwią widok pospolity.

 

Zapraszamy do pobrania aplikacji ze strony http://mmdn.drabina.org


 

"Mali mieszkańcy Doliny Narwi - multimedialne gry dla dzieci dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 62.000,00 zł"


Multimedialne Centrum Natura

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logo Fundacja DrabinaNFOŚiGW


W dniu 10.05.2016 roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której dofinansowane zostało wykończenie i wyposażenie obiektu "Multimedialne Centrum Natura" w Ostrołęce. Celem działalności programowej ośrodka jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, edukacje w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach chronionych, ochrony krajobrazu i racjonalnego gospodarowania zasobami. 
K
wota dofinansowania: 728.213,00 zł.

Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce”.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup i instalację terenowych elementów dydaktycznych do gier i zabaw edukacyjnych. W ramach projektu Plac Natura zostanie wyposażony w gry i zabawy informacyjno-poznawcze - przedstawiające informacje w formie klasycznej, tj. tablice dydaktyczne, piramida wiedzy,  wiatromierz. Staną tu także terenowe gry i zabawy edukacyjne stacjonarne – zabawki i konstrukcje pozwalające dzieciom i młodzieży zdobywać wiedzę poprzez samodzielną eksplorację i zabawę, oparte na prostych i intuicyjnych regułach, tj.: labirynt, elementy obrotowe i odkrywające się, układanki, memo, zagadki, puzzle klasyczne i kołowe, zegar fenologiczny, fototablica. Zamontowane zostaną terenowe gry i zabawy edukacyjne sprawnościowe utrwalające  nabywaną wiedzę tj. skocznia obrazująca tak sposób poruszania się zwierząt, śledzenie tropów zwierząt leśnych oraz tor przeszkód pozwalający wykonywać ćwiczenia naśladujące zachowania zwierząt i zdobywać dodatkową wiedzę o naturze. Olejnym elementem będą gry przenośne – zestawy do gier i zabaw prowadzonych przez nauczycieli, opiekunów lub animatorów, do wykorzystania w dowolnym miejscu w terenie otwartym (ośmiornica i koło wiedzy).

 

"Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 90.400,00 zł"

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki

Z ostatnim dniem czerwca Fundacja Drabina Rozwoju (30/06/2015 r.) zakończyła realizację innowacyjnego projektu - Multimedialny System Ekspercki "Aktywne Łącza". Był to czas wytężonej pracy dla całego zespołu projektowego. Efekty naszych działań okazały się być skuteczne, co wpłynęło na osiągnięty sukces.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich użytkowników naszego rozwiązania oraz nowych odbiorców do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy konsultacji i odpowiemy na Państwa pytania dotyczące użytkowania produktu. Zapraszamy na stronę internetową:

 

www.aktywnelacza.com

3 loga bez ramki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Multimedialne Centrum Natura

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Multimedialne Centrum Natura”

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na produkcję spotu edukacyjnego oraz realizację warsztatów dla uczniów i nauczycieli dotyczących społecznego aspektu ochrony bioróżnorodności  i wykorzystania zasobów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.

 

„Multimedialne Centrum Natura” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

 

Multimedialne Centrum Natura

 


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt Multimedialne Centrum Natura.  Będzie to innowacyjne miejsce edukacji ekologicznej z salą kinową do projekcji w przestrzeni wirtualnej 5D, w którym 360° ekran otacza widzów. Centrum innowacji społecznej w skali ogólnopolskiej będzie wyposażone w urządzenia badawcze i multimedialne oraz ogród doświadczeń usytuowany na dachu i infrastrukturę terenową wokół budynku.


 

Multimedialne Centrum Natura przyczyni się do:

 

 1. Podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Zwiększenia wiedzy w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach prawem chronionych.
 3. Ochrony krajobrazu.
 4. Uświadomienia społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami.

 


Zapraszamy do obejrzenia Galerii oraz odwiedzin strony internetowej Multimedialnego Centrum Natura:

www.mcnatura.pl

 

Projekt Multimedialne Centrum Natura jest dofinansowany ze środków Mechanizmów Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 2009-2014 — Program Operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

 


Współpraca z MoneyGram FoundationZ wielką radością informujemy, że podjęliśmy współpracę z amerykańską MoneyGram Foundation: http://www.moneygramfoundation.org, razem z którą zrealizowaliśmy  program edukacyjny. Wybrane placówki zostały wyposażone w komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

 

Na zakupionym sprzęcie zostały zainstalowane innowacyjne narzędzia edukacyjne do pracy z podopiecznymi, które zostały wypracowane przez naszą fundację na przestrzeni ostatnich trzech lat. Programy te dotyczyły edukacji ekologicznej, rozwoju wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i rozwoju psychoedukacyjnego.

 

Przeprowadziliśmy szkolenia dla kadry z zakresu realizacji zajęć edukacyjnych z użyciem naszych innowacyjnych i multimedialnych produktów. Był to bardzo ważny element projektu, ponieważ wyszkolona kadra wyposażona w nowoczesne narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą wzmacnia efekty edukacyjne podopiecznych. Dostarczone kadrze narzędzia i umiejętności pozostały w placówkach i służą kolejnym podopiecznym.

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media