MCN
Fundusze UE

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ 

Fundacja Drabina Rozwoju, jako beneficjent projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego, które umożliwi przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego przy realizacji projektu w szczególności poprzez:

  1. Specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl, zgłoszenia@drabina.org
  2. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media